Werken aan een wereld zonder aids

Proud Partner Programma

Het Proud Partner Programma (PPP) – een initiatief van de Amsterdam Dinner Foundation in samenwerking met Aidsfonds – is in 2011 opgezet en heeft reeds verschillende prachtige projecten afgerond. Het Proud Partner Programma biedt de mogelijkheid om van begin tot eind betrokken te blijven bij speciaal daarvoor geselecteerde projecten.

 

De Amsterdam Dinner Foundation heeft gekozen voor een nauwe samenwerking met Aidsfonds opdat wij u als Proud Partner de garantie kunnen geven van een goede begeleiding en uitvoering van de Proud Partner Projecten.

 

De projecten zorgen voor het versterken van de lokale gemeenschapsstructuren en economische versterking van een bepaalde groep, waarbij het eindresultaat goed gemeten kan worden. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.

 

Door de adoptie van een project kunt u uiting geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid en kunt u ook de ontwikkelingen en resultaten van uw eigen project blijven volgen. De bijdrage voor het Proud Partner Programma kunnen in overleg met de Amsterdam Dinner Foundation voor bepaalde bedragen en tijdsperiodes ingezet worden.

Ethiopie
Oeganda

Uw eigen wijk/project

Door deelname aan het Proud Partner Programma kunt u een eigen project adopteren.

Waar wordt uw geïnspireerd? Kies een project vanuit uw eigen visie:

 • Voorlichting: hiv en aids, family-planning, toegang tot gezondheidszorg (onder andere ook testen en vaccinaties). Deze voorlichting is gericht op zowel kinderen als hun verzorgers.
 • Microkredieten: de zogeheten sociaaleconomische zelfhulpgroepen, waar verzorgers advies krijgen hoe beter met geld om te gaan en zij een bedrag kunnen lenen om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten.
 • Onderwijs: toegankelijk maken van onderwijs voor kinderen, onder andere door het betalen van schoolboeken en het verzorgen van voor- en naschoolse opvang. Op deze opvang krijgen de kinderen de mogelijkheid om te sporten en kunnen zij tevens een vak leren.
 • Ondernemerschap: Het opzetten van een programma om deze jongeren klaar te stomen tot jonge entrepreneur.
 • Empowerment: vaak ligt het probleem niet bij de wetenschap maar bij mensenrechten. Hiv komt vaak voor onder kwetsbare groepen door discriminatie, ongelijkheid, of een gebrek aan basis mensenrechten. Wij geloven dat iedereen de kans moet hebben om gezond en gelukkig te leven.

De bijdrage voor het Proud Partner Programma is mogelijk vanaf € 10.000 over een periode van max drie jaar. 

 

Overwegingen om deel te nemen aan het Proud Partner Programma:

 • Een eigen en zeer concreet project;
 • Mogelijkheid om het project te bezoeken en zo met eigen ogen te zien wat er wordt gerealiseerd;
 • Het volgen van de ontwikkelingen en resultaten is gemakkelijk; u ontvangt van ADF en Aidsfonds jaarlijks een update van de ontwikkelingen van uw wijk/project;
 

Enkele voorbeelden van projecten zijn;

 • Medicatie in een bepaalde wijk voor al de kinderen met hiv in Zimbabwe
 • Vrouwen in hiv-hotspots helpen met het opstarten van een eigen (mobiele) drogisterij. Ze geven voorlichting en bieden hiv-testen en medicatie Elke ondernemer bereikt 1.500 tot 2.000 mensen in Kenia
 • Geen jongeren meer dood aan aids, door stigma reductie en beter medicijngebruik in Kenia
 • Acute hulpverlening aan homomannen en andere mensen die kwetsbaar zijn voor hiv door bijvoorbeeld gratis testen of juridische bijstand in Rusland
 • Sneller en beter opsporen, ondersteunen en behandelen van mensen met hiv met als doel de verspreiding van hiv in Nederland te stoppen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: secretariaat@hetamsterdamdiner.nl