Werken aan een wereld zonder aids

Proud Partner Programma

Het Proud Partner Programma (PPP) – een initiatief van Amsterdam Dinner Foundation in samenwerking met Aidsfonds- is in 2011 opgezet en heeft reeds verschillende prachtige projecten afgerond. Het Proud Partner Programma biedt de mogelijkheid om van begin tot eind betrokken te blijven bij speciaal daarvoor geselecteerde projecten.

Het woord Partner zegt het al; Samen een project aanpakken voor een bepaalde periode, waarbij u voor de financiele kant
zorgt en wij de juiste begeleiding en controle garanderen.

Amsterdam Dinner Foundation heeft voor de Proud Partner Projecten gekozen voor een nauwe samenwerking met Aidsfonds opdat wij onze Proud Partners de garantie kunnen geven van een goede begeleiding en uitvoering van de projecten.

Tot nu toe hadden wij een aanpak, waarbij we hebben ingezet op het versterken van de lokale gemeenschapsstructuren en economische versterking van een bepaalde groep, waarbij het eindresultaat goed gemeten kan worden. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Door de adoptie van dit programma kunt u uiting geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid en kunt u ook de concrete ontwikkelingen en resultaten van uw eigen project blijven volgen. Dat schept duidelijkheid en betrokkenheid voor u.

De bijdrage voor het Proud Partner Programma kunnen in overleg met Amsterdam Dinner Foundation voor bepaalde bedragen en tijdsperiode ingezet worden.

Ethiopie
Oeganda

Uw eigen wijk/project

Door deelname aan het Proud Partner Programma kunt u een eigen wijk/project adopteren.

Afhankelijk van de behoeften valt te denken aan:

 • Voorlichting geven over gezondheidszorg zoals hiv en aids, family planning, toegang tot gezondheidszorg (onder andere ook testen en vaccinaties). Deze voorlichting is gericht op zowel kinderen als hun verzorgers
 • Het opzetten van programma’s voor microkredieten, de zogeheten sociaal economische zelfhulpgroepen, waar verzorgers advies krijgen hoe beter met geld om te gaan en zij een bedrag kunnen lenen om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten
 • Op het gebied van onderwijs: toegankelijk maken van onderwijs voor kinderen, onder andere door het betalen van schoolboeken en het verzorgen van voor- en naschoolse opvang. Op deze opvang krijgen de kinderen de mogelijkheid om te sporten en kunnen zij tevens een vak leren.
 • Het opzetten van een programma om deze jongeren klaar te stomen tot jonge ondernemer.

Dit alles uiteraard naar behoefte van de wijken en uitsluitend op advies van de lokale hulpinstanties; elke wijk heeft immers specifieke wensen voor het welzijn van haar kwetsbare jongeren.

De bijdrage voor het Proud Partner Programma is vanaf 10.000 over een/twee of drie jaar.
Het doel is dat deze wijk/project na de vastgestelde periode zelfstandig en zonder financiële steun van buitenaf kan functioneren.

Overwegingen om te participeren in het Proud Partner Programma voor u:

 • Een eigen en zeer concreet project;
 • Mogelijkheid om het project te bezoeken en zo met eigen ogen te zien wat er wordt gerealiseerd;
 • Het volgen van de ontwikkelingen en resultaten van de wijk is gemakkelijk; u ontvangt van Aidsfonds jaarlijks een update van de ontwikkelingen van uw wijk/project;
 

Enkele voorbeelden van projecten zijn;

 • Medicatie in een bepaalde wijk voor al de kinderen met hiv in Zimbabwe
 • Vrouwen in hiv-hotspots helpen met het opstarten van een eigen (mobiele) drogisterij. Ze geven voorlichting en bieden hiv-testen en medicatie Elke ondernemer bereikt 1.500 tot 2.000 mensen. In Kenia
 • Geen jongeren meer dood aan aids, door stigma reductie en beter medicijngebruik in Kenia
 • Acute hulpverlening aan homomannen en andere mensen die kwetsbaar voor hiv door bijvoorbeeld gratis testen of juridische bijstand in Rusland
 • Sneller en beter opsporen, ondersteunen en behandelen van mensen met hiv met als doel de verspreiding van hiv in Nederland te stoppen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brandon O’Dell
brandon.odell@hetamsterdamdiner.nl

Hermi Herweijer
hermi.herweijer@hetamsterdamdiner.nl

ADF-mobiel 06 20865211