Privacy statement

Amsterdam Dinner Foundation (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;
 • Jouw voorkeur en afkeur als donateur met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie;
 • Jouw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen.


Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw donatie;
 • Het bedanken en bevestigen van jouw donatie of deelname aan een campagne en je informeren over ons werk en soms ook vragen we je om ons (opnieuw) te steunen;
 • Het vastleggen en analyseren van jouw giften en voorkeuren ten behoeve van onze management-informatie, onze product- en dienstontwikkeling en het bepalen van onze algemene strategie;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle.

Wil je weten waarom jij een bepaalde advertentie van Amsterdam Dinner Foundation getoond krijgt op Facebook? Klik dan door op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom jij de advertentie te zien krijgt. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.


Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent.


Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie;
 • Derden: bewerkers, zoals direct marketing bureaus en bureaus voor data-analyse.
 • Amsterdam Dinner Foundation kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren.

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.


E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Amsterdam Dinner Foundation hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Amsterdam Dinner Foundation maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Amsterdam Dinner Foundation haar informatie aan jou verder optimaliseren, beter afstemmen op jouw interesses en gebruiken voor fondsenwervende campagnes. Wil je minder of geen e-mail ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens.


Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.


Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.


Jouw rechten
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens, deze laten corrigeren of – onder specifieke omstandigheden – laten wissen, de verwerking daarvan te laten beperken of deze overgedragen te krijgen. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Amsterdam Dinner Foundation ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen via de onderstaande contactgegevens (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. 

Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.


Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 9 juni 2022.


Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Je kunt een e-mail sturen naar info@hetamsterdamdiner.nl. Ook voor vragen over je donaties of reserveringen voor het Amsterdam Diner kun je ons hier altijd bereiken.

Amsterdam Dinner Foundation is een Nederlandse Foundation geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 412115640001.