Werken
aan een wereld
zonder aids.

Een wereld zonder aids is mogelijk. Amsterdam Dinner Foundation gelooft dat de beste manier om de verspreiding van hiv te stoppen is om de discriminatie, ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan te pakken. Wij geloven in een wereld waar iedereen het recht heeft om zich open en met waardigheid kan zijn.

Wij geloven dat een wereld zonder aids mogelijk is. Samen kunnen wij het verschil maken! De Amsterdam Dinner Foundation is de portaal richting het bedrijfsleven en vermogende particulieren naar het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de hiv/aids-problematiek. Aids is een mondiaal probleem met tegelijkertijd een nationale dimensie. Aids krijgt steeds meer belangstelling in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid van bedrijven. De strijd tegen aids heeft steeds nadrukkelijker een economisch belang. Dat geldt zeker voor bedrijven met vestigingen of relaties in ontwikkelingslanden. Tenslotte treft aids vooral jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor het bedrijfsleven en de maatschappij van groot belang is. Wij hebben twee hoofdactiviteiten: het AmsterdamDiner en het Proud Partner Programma.
ADF_Logo_Constructed-06

Geschiedenis

Het Amsterdam Diner is in 1992 geïnitieerd tijdens heT dieptepunt van de hiv-epidemie. Het Amsterdam Diner heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot één van de meest gewaardeerde liefdadigheidsdiners van Nederland.

De avond blijft het platform om samen te komen en het leven te vieren zodat anderen kunnen leven. Ieder jaar zijn vele representanten van het Nederlands bedrijfsleven, politici en bekende Nederlanders vertegenwoordigd op het Amsterdam Diner. In 2016 is de Amsterdam Dinner Foundation opgezet als overkoepelende identiteit van alle activiteiten: het Diner, het Ontbijt, en het Proud Partner Programma. Wij zullen ons blijven inzetten. Er is veel bereikt sinds 1992 maar is er nog zo veel meer te doen. Met bijna 14 miljoen mensen die nog steeds geen toegang hebben tot levensreddende behandelingen en nog elk jaar bijna 1 miljoen sterfgevallen zijn we er nog lang niet.

AMSTERDAM DINNER FOUNDATION

Bestuur

Roel Veltmeijer
VOORZITTER
frederieke leeflang
vice VOORZITTER
PIET Boogert
penningmeester
Patrick Roubroeks
lid
marc van der valk
lid

TEAM

brandon o'dell
directeur
frans smits
event manager
frank van der laan
productiemanager
Kelly tijhuis
Manager online

Honorary Friends

Annelies van der Vorm
CO-VOORZITTER
Piet Boogert
CO-VOORZITTER
Vivianne Hepkema
Jacques Kuyf
Frank Uffen
Desiree Munnichs
Sander Allegro
Dick de Graaf
Danny Menken
Rebecca Sharkey
Tertius Xavier van Oosthuyzen
Ramon Mesman