Werken aan een wereld zonder aids

Amsterdam Dinner Foundation

Geschiedenis

Het AmsterdamDiner is in 1992 geïnitieerd tijdens het dieptepunt van de hiv-epidemie in Amsterdam. Het Diner heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot één van de meest gewaardeerde liefdadigheidsdiners van Nederland; vooral door de balans tussen aandacht voor de strijd tegen aids enerzijds en het kwalitatief entertainment anderzijds. Ieder jaar zijn vele representanten van het Nederlands bedrijfsleven, vooraanstaande politici en bekende Nederlanders in grote mate vertegenwoordigd op het AmsterdamDiner. Na 27 succesvolle jaren is de avond een Nederlandse traditie geworden. Het is voor ons een eer om voort te bouwen op deze belangrijke erfenis.

dorp in Afrika
dorp
doktersbezoek

Wij zullen ons blijven inzetten, er is veel bereikt in de laatste jaren maar is er nog veel te doen. Met bijna 14 miljoen mensen die nog steeds geen toegang hebben tot levensreddende behandelingen en nog elk jaar bijna 1 miljoen sterfgevallen die aan aids worden toegeschreven, zijn we er nog niet. Het is tijd om vooruit te gaan en het werk af te ronden dat afgelopen decennia zo succesvol is geweest.

Visie

Een wereld zonder aids is mogelijk. Amsterdam Dinner Foundation gelooft dat de beste manier om de verspreiding van hiv te stoppen is om de discriminatie, ongelijkheid en onrechtvaardigheid aan te pakken. Wij geloven in een wereld waar iedereen het recht heeft om zich open en met waardigheid kan zijn.

 

Missie

Wij geloven dat een wereld zonder aids mogelijk is. Samen kunnen wij het verschil maken! De Amsterdam Dinner Foundation is de portaal richting het bedrijfsleven en vermogende particulieren naar het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de hiv/aidsproblematiek. Aids is een mondiaal probleem met tegelijkertijd een nationale dimensie. Aids krijgt steeds meer belangstelling in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid van bedrijven. De strijd tegen aids heeft steeds nadrukkelijker een economisch belang. Dat geldt zeker voor bedrijven met vestigingen of relaties in ontwikkelingslanden. Tenslotte treft aids vooral jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor het bedrijfsleven en de maatschappij van groot belang is. Wij hebben twee hoofdactiviteiten: het AmsterdamDiner en het Proud Partner Programma

Amsterdam Dinner Foundation

Bestuur

Jacques Kuyf – voorzitter

Frederieke Leeflang – vice voorzitter

Piet Boogert – penningmeester

Erwin van Lambaart – lid

Hans Leentjes – lid

Marc van der Valk – lid

Team
Brandon O’Dell – directeur

Hermi Herweijer – relatie management

Frans Smits – event manager

Frank van der Laan – productiemanager

Noortje Kroeze – stagiaire AmsterdamDiner

Ambassadeurs

Annelies van der Vorm

Piet Boogert

Vivianne Hepkema

Frank Uffen

Desiree Munnichs

Sander Allegro

Dick de Graaf

Danny Menken

Rebecca Sharkey